เว็บไซต์ Casinobest.io (“เรา” หรือ “เว็บไซต์”) ใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถระบุคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้ง และทำให้เราสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์

การยอมรับคุกกี้

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Casinobest.io คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้ใช้คุกกี้หรือต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุกกี้ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้บางส่วนหรือปิดการใช้คุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือใช้ประสบการณ์การใช้งานที่เต็มที่ได้

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ Casinobest.io ใช้คุกกี้ต่อไปนี้:

  • คุกกี้เฟ้นบอท (Functional Cookies): คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและประสบการณ์การใช้งานของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่น เช่น คุกกี้ที่จำกัดเวลาการแสดงข้อความประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ เมื่อคุณปิดคุกกี้เหล่านี้ คุณอาจพบว่าบางส่วนของฟังก์ชันหรือบริการในเว็บไซต์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
  • คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์และรายงานผล คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะเป็นทางสถิติและไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้
  • คุกกี้การตลาด (Marketing Cookies): เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามความสนใจของคุณบนเว็บไซต์เราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์

การควบคุมคุกกี้

คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อควบคุมการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน คุณยังสามารถตั้งค่าให้เปิดตัวเลือกการแจ้งเตือนเมื่อคุกกี้ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้บางส่วนหรือปิดการใช้คุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์หรือใช้ประสบการณ์การใช้งานที่เต็มที่ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายคุกกี้เป็นครั้งคราวเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเรามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายคุกกี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายคุกกี้ของเราอย่างเป็นประจำเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ ข้อมูลติดต่อสามารถหาได้ในหน้าติดต่อของเว็บไซต์ของเรา

สรุป

นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์ Casinobest.io มีวัตถุประสงค์ในการเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อควบคุมการใช้งานคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานหรือปิดการใช้คุกกี้บางส่วน อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันบางส่วนของเว็บไซต์หรือใช้ประสบการณ์การใช้งานที่เต็มที่ได้