Chào mừng bạn đến với Casinobest.io, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cookie của chúng tôi giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ cho bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Thông tin về cookie

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các chức năng của trang web, cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và thu thập thông tin để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi.

Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: cookie cần thiết và cookie không cần thiết. Cookie cần thiết là những cookie cần thiết để chúng tôi cung cấp các chức năng của trang web cho bạn. Cookie không cần thiết là những cookie không cần thiết để chúng tôi cung cấp các chức năng của trang web cho bạn, nhưng chúng tôi sử dụng chúng để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn.

Các cookie cần thiết

Các cookie cần thiết là những cookie mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các chức năng của trang web cho bạn. Điều này bao gồm các cookie để đăng nhập vào tài khoản của bạn, các cookie để lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn trên trang web và các cookie để lưu trữ thông tin về cài đặt ngôn ngữ và địa điểm của bạn trên trang web.

Các cookie không cần thiết

Chúng tôi sử dụng các cookie không cần thiết để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie không cần thiết để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập và thời gian bạn dành trên mỗi trang. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web của chúng tôi và c hất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Thông tin được thu thập từ cookie có thể được sử dụng để tùy chỉnh trang web cho nhu cầu của bạn hoặc để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn trên các trang web khác ngoài trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin thu thập từ cookie với đối tác của chúng tôi, bao gồm các công ty quảng cáo và phân tích thống kê. Thông tin này được sử dụng để phân tích và cải thiện quảng cáo của chúng tôi và cải thiện trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin từ cookie, bạn có thể tắt tính năng cookie trong trình duyệt web của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể làm giảm khả năng tương tác của bạn với trang web của chúng tôi và các trang web khác.

Bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân 2019. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hoặc khi có nhu cầu pháp lý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để liên lạc với bạn về các dịch vụ hoặc sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nhu cầu pháp lý để chúng tôi làm như vậy.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin đó. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin của chúng tôi hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xoá nó. Chúng tôi sẽ xoá thông tin của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy, trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin đó để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc để giải quyết tranh chấp.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền lợi của người dùng khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính sách Cookie của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách Cookie của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách bạn có thể kiểm soát cookie trên trang web của chúng tôi.